loginvolg ons: 
    Instagram

Inschrijfformulier

 

Dit is het digitale inschrijfformulier. Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; je gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Er wordt op basis van die gegevens meteen een inschrijfformulier gemaakt. Deze kun je uitprinten en per post versturen of mailen. Dit scheelt de club een hoop tijd en beperkt de kans op fouten.Wil je eerst nog meer informatie over de club en wat een lidmaatschap inhoudt en welke ‘verplichtingen’ dit voor spelende leden en ouders (Jongste Jeugd en Junioren) met zich meebrengt.


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
   
 
   
 
   
   
   
   
Vrijwilligerskaart
  Lidmaatschap van VMHC Spitsbergen betekent niet alleen mogen deelnemen aan activiteiten binnen de club, maar ook deze activiteiten met elkaar mogelijk maken. Om activiteiten te kunnen organiseren, teams te kunnen trainen, te begeleiden en de vereniging te kunnen laten draaien hebben we vrijwilligers nodig. Om die reden is afgesproken dat voor elk (nieuw) lid een vrijwilligerskaart ingevuld en ingeleverd dient te worden. Indien het de inschrijving van een minderjarige betreft, dient een ouder/verzorger deze gegevens in te vullen. Wij gebruiken de informatie van de vrijwilligerskaart om te weten te komen wat u voor onze club wilt doen. Daarbij willen wij ook duidelijk aangeven dat deze informatie niet aan anderen buiten de club wordt doorgegeven. 

 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
   
   
   
   
Interesses vrijwilliger
  Minimaal een van de onderstaande interesses dient met ja beantwoord te worden.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Algemene vragen
  Na deze stap wordt het ingevulde inschrijfformulier op uw scherm getoond. Deze dient u te printen, te ondertekenen en op te sturen/mailen.

 
   
   
Disclaimer
  Ondergetekende meldt zichzelf of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.