loginvolg ons: 
    Instagram
Beleid 

De club streeft er naar in haar beleid zo transparant en duidelijk mogelijk te zijn. Het beleid van de club is daarom vastgelegd in een aantal documenten zoals statuten, huishoudelijk reglement en een algemeen meerjaren beleidsplan waarin de

doelstellingen van de club zijn vastgelegd.


Momenteel wordt specifiek gewerkt aan nieuw beleid (on-) gewenste omgangsvormen en nieuw hockeytechnisch beleid.


Na inlog op de website met lidnummer en wachtwoord is een aantal actuele documenten in te zien via het hoofdmenu Club-Documenten-Algemene Informatie.