loginvolg ons: 
    Instagram
Lidmaatschap beëindigen 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar. De periode van het lidmaatschap is gekoppeld aan deze periode; op grond van de statuten kan een opzegging van het lidmaatschap slechts tegen het einde van het lopende verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden plaatsvinden. De opzegtermijn heeft tot gevolg dat het lidmaatschap op uiterlijk 1 april moet zijn opgezegd.


Opzeggen kan op twee manieren:

  1. Per e-mail (te hanteren e-mailadres: [email protected]); of
  2. Per brief. Deze brief dient dan gericht te zijn aan VMHC Spitsbergen, ledenadministratie, Postbus 184, 3900 AD Veenendaal.


Van de opzegging ontvangt u per e-mail een bevestiging. Met de ontvangst van die bevestiging is de opzegging definitief. Het is immers mogelijk dat uw e-mail of uw brief niet of te laat wordt ontvangen. Houdt u hier met de opzegging rekening mee!


Waarom voor 1 april?

Begin juni moeten de nieuwe teams voor het volgende seizoen ingeschreven staan bij de KNHB. De maanden april en mei kennen veel feestdagen. In die twee maanden moeten dus de nieuwe teams samengesteld / geselecteerd worden. Daarom is 1 april door het bestuur vastgesteld als uiterlijke opzegdatum.


Hoofdregel is dat bij een te late of te laat ontvangen opzegging het lidmaatschap pas tegen het einde van het volgende verenigingsjaar wordt beëindigd en dus ook dat er contributie voor het lidmaatschap in dat verenigingsjaar betaald moet worden.


Het huishoudelijk reglement van onze vereniging geeft het bestuur onder bepaalde omstandigheden de bevoegdheid om af te wijken van de gevolgen van een te late of te laat ontvangen opzegging. Een individueel verzoek om af te wijken van de hoofdregel dient met redenen omkleed en uiterlijk op 1 april van een jaar per e-mail naar [email protected] of per brief bij de penningmeester te zijn ingediend. Elk verzoek wordt afzonderlijk behandeld.