loginvolg ons: 
    Instagram
Vacatures 

Gaat je hart sneller kloppen van één van onderstaande vacatures? Stuur ons een mailtje en we nemen z.s.m. contact met je op!

VOORZITTER M/V
DOEL
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het totale beleid. Het doel van de functie is het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de maatschappelijke belangen en rol van de vereniging in de gemeenschap waarbinnen de vereniging actief is. Een co-voorzitterschap behoort tot de mogelijkheden.

PLAATS IN DE VERENIGING
Is lid van het dagelijkse bestuur van VMHC Spitsbergen

FUNCTIE INHOUD

 •  Is als bestuurslid belast met de volgende portefeuilles
 • Communicatie en sponsorcommissie
 • Geeft leiding aan het dagelijks en algemeen bestuur
 • Leidt de bestuursvergaderingen
 • Leidt de algemene vergaderingen volgens het huishoudelijke reglement
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijke
  reglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de 
  vereniging
 • Onderhoudt interne- en externe contacten
 • Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij juiste bestuurslid
 • Is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen die in een jaarlijks doelstellingsactieplan zijn vervat en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt 
 • Is verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid en implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse ALV
 • Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen in afstemming met de ALV


TIJDSBESTEDING

 • Afhankelijk van de verenigingsituatie doch minimaal enkele uren per week
 • Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per maand voor informele contacten
 • Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering
 • Formeel 1 x jaarvergadering
 • Formeel bezoeken vergaderingen KNHB, District, Regio, Gemeente enz
 • Informele contacten enkele uren per week.
 • Het termijn bedraagt minimaal 3 jaar


FUNCTIE-EISEN

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Toonaangevend situationeel leiding kunnen geven aan mensen
 • Opleiding als Bestuurskundige of gelijkwaardig op minimaal HBO niveau
 • Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met vrijwilligers


LID JUNIORENCOMMISSIE 2/3 personen

DOEL
De juniorencommissie zorgt voor de team-contactpersonen, de teamindeling (niet van de selectie/plus-teams) en heeft het eerste contact met nieuwe leden. 

PLAATS IN DE VERENIGING
Valt onder de juniorencommissie

FUNCTIE-INHOUD
De jeugdcommissie zorgt voor de team-contactpersonen, de teamindeling (niet van de selectie/plus-teams) en heeft het eerste contact met nieuwe leden. Wij organiseren niet de jeugdactiviteiten zoals clinics, toernooien, feesten etc.

TIJDSBESTEDING 
We komen zo'n 5x per jaar bij elkaar. Daarnaast zal het enkele uren in de maand in beslag nemen.

FUNCTIE-EISEN
Iedere ouder is welkom, Voor de diversiteit en betrokkenheid zijn roepen we vaders uit de E (8-tallen) en D (11-tallen) extra op om te reageren!


BARCOACHES 8 personen

DOEL
Het openstellen van het clubhuis voor leden en gasten, en deze verzorgen. Het genereren van inkomsten voor de vereniging. 

PLAATS IN DE VERENIGING
Rapporteert aan de het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor facilitaire zaken

FUNCIE-INHOUD
Als barcoach ben jij de gastheer of -vrouw van de hockeyvereniging, en zorg je er samen met vrijwilligers voor dat de bar en horeca adequaat en professioneel functioneert in alle opzichten. Als barcoach heb je een begeleidende en ondersteunende rol en stuur je de vrijwilligers aan. Maandelijks kort overleg met met alle barcoaches en voorzitter barcommissie. 

FUNCTIE-EISEN

 • Affiniteit met VMHC Spitsbergen
 • Kunnen aansturen en begeleiden van vrijwilligers 
 • Communicatieve vaardigheden en een vriendelijke en gastvrije houding
 • Naleven van ons barbeleid

TIJDSBESTEDING
Streven is bij voldoende BARCOACHES dat je 1 x in de maand een dagdeel  (08.00 tot 12.00 uur, 12.00 tot 16.00 uur, 16.00 uur tot sluiting) aan de beurt bent. Uiteraard wordt de planning in onderling overleg gemaakt.VRIJWILLIGERSCOORDINATOR
DOEL
Beheren van de vrijwilligers binnen de vereniging. Verbinden van commissies en vrijwilligers. Hier zijn wij reeds bezig met een vrijwilliger, maar ondersteuning hierbij is zeer welkom!

PLAATS IN DE VERENIGING
Legt verantwoording af aan het bestuur

FUNCIE-INHOUD

 • Het beheren van de gegevens van vrijwilligers binnen de vereniging
 • Het vormgeven van alle functies binnen de vereniging met de bijbehorende profielen
 • Het verbinden van commissies met de juiste vrijwilliger
 • Het contacteren van leden over hun voorkeuren van vrijwilligerswerk en deze documenteren
 • Mensen benaderen voor hulp bij evenementen

TIJDSBESTEDING
Enkele uren per maand gemiddeld

FUNCTIE-EISEN
 • Goed kunnen verbinden
 • Mensen kunnen enthousiasmeren
 • Accuraat kunnen werken


LID COMMUNICATIE COMMISSIE 3 personen

DOEL
Het verzorgen en begeleiden van digitale communicatie naar interne- en externe partijen over activiteiten van de vereniging, mededelingen aan leden en informatie die leden met andere leden willen delen. 

PLAATS IN DE VERENIGING
De communicatiecommissie legt verantwoordelijkheid af aan het bestuur.

FUNCTIE-INHOUD

 • Inhoud, beheer, vormgeving en onderhoud van de website
 • Publicatie van informatie die van belang of interessant is voor leden en derden. Informatie communiceren afkomstig van bestuur, commissies, leden en de bond
 • Het opmaken en versturen van de nieuwsbrief. Samenwerken met de verschillende commissies voor de aanlevering van informatie
 • Het bijhouden van de narrowcasting, het informatiesysteem in het clubhuis
 • Nieuwsberichten verspreiden via website, sociale kanalen, pushberichten of app
 • Nieuwsberichten zoals instagramposts grafisch vormgeven

TIJDSBESTEDING
Enkele uren per maand afhankelijk van het aantal commissieleden.

FUNCTIE-EISEN

 • We zijn op zoek naar mensen met verschillende vaardigheden die we kunnen combineren binnen de commissie, bezit jij één van deze vaardigheden, reageer dan vooral!
 • Een pro-actieve houding gericht op samenwerken en goede communicatieve vaardigheden
 • Weten hoe je je doelgroep moet bereiken, we zijn dus op zoek naar mensen met verschillende achtergronden, leeftijd etc!
 • Wij zoeken ook iemand die ervaring heeft met grafische vormgeving of hier misschien een studie voor volgt


LID EVENEMENTENCOMMISSIE 3 personen

DOEL
Het organiseren van sociale en verenigingsbindende activiteiten naast de hockeyactiviteiten. Evenals het houden van acties ter versterking van de clubkas.

PLAATS IN DE VERENIGING
Legt verantwoording af aan bestuurslid activiteiten

FUNCIE-INHOUD
Organiseert activiteiten voor de categorieën senioren, junioren, aspiranten en pupillen met als doel ledenbehoud;

TIJDSBESTEDING
Enkele uren per maand afhankelijk van aantal commissieleden

FUNCTIE-EISEN
Goed kunnen organiseren, verbinden en enthousiasmeren. Binnen deze commissie zijn we op zoek naar mensen die activiteiten willen organiseren voor verschillende doelgroepen binnen VMHC Spitsbergen zoals de jongste jeugd (o.a. sinterklaasfeest, kerst, filmavonden, alternatieve sportactiviteiten,  etc), junioren (discoavond, lasergamen o.i.d.) of senioren (feestavonden, proeverijen etc). Dit zijn voorbeelden maar we zijn op zoek naar creatieve mensen die dit per doelgroep gaan invullen. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk. LID SENIORENCOMMISSIE 2 personen

DOEL
De seniorencommissie voert diverse taken uit die gericht zijn op het behartigen van de belangen van de senioren binnen onze vereniging, het vormgeven aan het proces van de aanmelding van nieuwe seniorleden en het samenstellen van de teams, het onderhouden van contacten met de spelers, trainingscoördinator, materiaalbeheer, de ledenadministratie en de bestuursverantwoordelijke Hockey organisatie.

PLAATS IN DE VERENIGING
Leggen verantwoording af aan het bestuurslid voor de seniorencommissie

FUNCIE-INHOUD

 • Binnen jaarlijks vast te stellen bestuurlijke kaders de senioren teams indelen in afstemming met de aanvoerders van de teams;
 • Afstemming met technische staf over doorstroom van jeugdleden naar senioren teams en doorstroom van senioren naar hogere senioren teams;
 • Het adviseren van de technische staf t.a.v. het werven en inzetten van trainers en t.a.v. van de invulling van de trainingsschema´s van de senioren;
 • Het adviseren en meedenken over het meerjarig hockeyplan voor de senioren;
 • Helpen vormgeven van studenten trimhockey en een onderlinge studenten competitie;
 • Het zorgdragen voor de uitvoering van de jaarlijkse administratieve verwerking van de nieuwe teams in LISA en opgave aan de KNHB;
 • Vragen van seniorleden / teams beantwoorden of verwijzen naar de juiste commissie;
 • Relevante informatie vanuit de club / KNHB delen met aanvoerders / teams;
 • Nieuwe geïnteresseerde leden te woord staan en in contact brengen met teams;
 • De werkzaamheden van de seniorencommissie vastleggen in een jaarcyclus en deze met de commissie uitvoeren;
 • Er voor zorgen dat de informatie voor de seniorleden op de website actueel is en blijft;
 • Onder leiding van vrijwilligers commissie mede invulling geven aan witte rooksessies voor aanvoerders senioren teams;
 • Het bijwonen van de ALV en indien gewenst het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ALV

TIJDSBESTEDING
Enkele uren per week afhankelijk van het aantal commissieleden 

FUNCTIE-EISEN

 • Goed kunnen organiseren en initiëren
 • Affiniteit met de senioren en er leiding aan geven
 • Accuraat kunnen werken
 • Goed met mensen al of niet vrijwilligers om kunnen gaan
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging;
 • Doelen kunnen nastreven.

KLEDINGCOMMISSIE 1 a 2 personen

DOEL
Zorgdragen voor afspraken met leveranciers en informeren van leden over verkrijgbaarheid van clubkleding. 

PLAATS IN DE VERENIGING
Legt verantwoording aan aan bestuurslid dat de facilitaire zaken beheert. Deze functie kan alleen gedaan worden maar is wellicht leuker/handiger met twee personen. 

FUNCTIE-INHOUD

 • Communiceert met leden bij vragen cq klachten over clubkleding
 • Aanvragen voor teamkleding als ook klachten gaan direct naar leverancier.  vanuit de aanvrager, maar kledingcommissie wordt altijd geïnformeerd door leverancier. Dit gaat vnl. via email
 • Zorgt dat kledingrek in clubhuis er netjes bijhangt en compleet is
 • Beheert voorraden via de website van de leverancier en stuurt/adviseert  waar nodig in overleg met de leverancier
 • Aanvullen voorraad sokken die verkocht worden in het clubhuis
 • Samen met bestuurslid facilitaire zaken komend seizoen onderzoeken nieuwe leverancier voor clubkleding of verlengen huidig contract ClubColors.

TIJDSBESTEDING

 • 1e jaar kost extra tijd door uitloop oude contract en keuzes die gemaakt moeten worden.
 • Denk aan ca 2-4 uur per week gedurende 4 maanden
 • Verder in de huidige setting ca 2 uur per maand

FUNCTIE-EISEN

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met kleding

MATERIAALBEHEERDER(S)

DOEL
Materiaalbeheer voor de keepersspullen van VMHC Spitsbergen en het maken van de schema’s voor de keeperstrainingen in samenwerking met trainster Barbara Boxelaar. 

PLAATS IN DE VERENIGING
Legt verantwoording af aan bestuurslid dat de facilitaire zaken beheert. Deze is het aanspreekpunt naar de terrein- en materiaalbeheerders

FUNCTIE-INHOUD

 • Uitgifte keepersuitrusting
 • Draagt zorg voor kwaliteit en onderhoud van materiaal van de vereniging en zorgt voor tijdige vervanging en/of reparatie of uitbreiding van het materiaal
 • Controleert het materiaal op gebreken en repareert zo nodig het materiaal
 • Gaat over tot aanschaf wanneer reparatie of aantallen niet meer voldoende zijn
 • Uitgifte strafcornermaskers
 • Voor zaalseizoen uitgifte bandjes en zaalhoezen
 • Maakt trainingsschema’s in samenwerking met trainster Barbara Boxelaar

TIJDSBESTEDING

 • Enkele uren per maand, liefst iemand die met regelmaat op de club is

FUNCTIE-EISEN

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Flexibele instelling
 • Stressbestendig